ZAMEK Click

ZAMEK Click

Instrukcja montażu drewnianej deski warstwowej metodą pływającą z zamkiem czołowym dobijanym Click

Drewniana deska warstwowa to produkt wykonany w 100% z drewna. Konstrukcja tej deski jest bardzo odporna na zmiany temperatury i wilgotności. Nie jedna lecz trzy warstwy drewna ułożone w konstrukcji krzyżowej nadają jej dużą stabilność wymiarową. Każda deska to produkt gotowy z wykończoną warstwą wierzchnią nadającą się do użytkowania bezpośrednio po ułożeniu. Każdy kto posiada odrobinę zapału do majsterkowania jest w stanie zamontować podłogę samodzielnie. Przed montażem drewnianych podłóg warstwowych powinny być zakończone wszystkie prace mokre na powierzchni ścian, sufitów, poddasz takie jak: gruntowanie, szpachlowanie, malowanie czy nakładanie tynków dekoracyjnych. Wilgotność podłoża cementowego nie powinna być większa niż 2%, anhydrytowego do 0,5%, drewnianego do 8%. Wilgotność względna powietrza w zakresie 45% do 60% a temperatura powietrza od 18 do 24 °C (64 °F do 75 °F). Wilgotność drewnianej deski warstwowej od 5% do 9%.    
BAR_4633 Do montażu naszej podłogi potrzebne będą narzędzia: -młotek 1 kg -łapa montażowa -drewniany dobijak -piła ręczna lub mechaniczna -miara, ołówek, nożyk do cięcia
BAR_4589 Drewnianą podłogę warstwową można układać na każdym suchym i równym podłożu.  Przed montażem podłoże należy odkurzyć  a nierówności podłoża wyrównać szpachelką
BAR_4594 Przed montażem podłogi należy sprawdzić  nierówności podłoża. Nie powinny być większe niż 3mm na długości 2m.
BAR_4613 Pamiętajmy, żeby deska aklimatyzowała się w miejscu montażu w fabrycznym opakowaniu przez minimum 48 godzin przed jej położeniem. W tym czasie drewniana podłoga zaaklimatyzuje się do warunków w jakich będzie montowana i aklimatyzowana.
BAR_4652 Po odkurzeniu wylewki musimy rozłożyć  podkład, na którym położymy naszą podłogę np. naturalny korek w rolce. Pamiętajmy żeby zostawić odstęp pomiędzy korkiem a ścianą ok. 10mm. Pomiędzy sąsiednimi pasami maty korkowej zostawiamy 2-3mm szczelinę. Analogicznie postępujemy przy innych materiałach podkładowych np. płytach ze sprasowanych naturalnych włókien drzewnych. Jako podkład pod deskę podłogową zaleca się stosowanie materiałów podkładowych z oferty Barlinka. Dopuszcza się  podkłady innych producentów, o ile producenci tych materiałów dopuszczają w karcie technicznej produktu / w instrukcji montażu lub w innych dokumentach ich zastosowanie jako bezpośredni podkład pod podłogę drewnianą warstwową montowaną w systemie pływającym
BAR_4925 O kierunku montażu  desek podłogowych decydują wymiary pomieszczenia i kierunek padania promieni słonecznych.  Jeżeli żadna ze ścian pomieszczenia nie przekracza 8m, zalecamy układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układamy zawsze wzdłuż dłuższego boku.
BAR_4679 Paczki z deskami rozcinamy nożykiem od spodu,   żeby nie uszkodzić warstwy licowej deski.
BAR_4687 Pamiętamy, że drewniana deska warstwowa  to 100% drewna i każda ma niepowtarzalny wygląd. Przed montażem należy rozłożyć deski i zaplanować wzór podłogi.  Po tej czynności możemy przystąpić do montażu.  
BAR_4701 W deskach pierwszego pasa podłogi obcinamy na pilarce wystające pióro. Pozwoli to na prawidłowe wykonanie dylatacji, czyli szczeliny przyściennej.  
BAR_4706 Kładziemy pierwszą deskę a dzięki klinom dylatacyjnym zostawiamy przy każdej ze ścian szczelinę o szerokości 10mm.
BAR_4841 Kolejną deskę dokładamy krótką krawędzią do czoła pierwszej i za pomocą dobijaka łączymy je w jeden pas podłogi.
BAR_4795 Ostatnią deskę w pierwszym pasie podłogi docinamy tak, aby po jej zamontowaniu została szczelina dylatacyjna o szerokości 10mm. Tak przyciętą deskę, dokładamy zamkiem czołowym do deski poprzedniej i za pomocą łapy montażowej dobijamy.  
BAR_4812 Odciętą częścią deski rozpoczynamy montaż drugiego pasa podłogi.  Wkładamy go w zamek pod kątem ok. 20°-30°
BAR_4817 Za pomocą dobijaka i młotka dobijamy deskę na krawędzi wzdłużnej.
BAR_4838 Podobnie postępujemy przy montażu kolejnych pasów podłogi.
BAR_4772 Montaż ostatniego pasa podłogi wykonujemy odmierzając szerokość deski   z uwzględnieniem dylatacji od ściany 10mm.
BAR_4801 Deskę dobijamy wykorzystując łapę montażową.
BAR_5078 Szczelinę dylatacyjną pomiędzy płytkami ceramicznymi a podłogą drewnianą oraz w ościeżnicy drzwiowej maskujemy specjalną  listwą drewnianą. Montując podłogę w ościeżnicy drzwiowej obowiązkowo zostawiamy szczelinę dylatacyjną.
BAR_5189 Po zamontowaniu listew przypodłogowych nasza podłoga jest gotowa do użytkowania.

Pobierz:

Karta gwarancyjna

Warunki użytkowania podłóg lakierowanych

Warunki użytkowania podłóg olejowanych olejami naturalnymi

Warunki użytkowania podłóg olejowanych UV