Ogrzewanie Podłogowe

Ogrzewanie Podłogowe

 

Deska Barlinecka, dzięki swojej warstwowej konstrukcji, doskonale przewodzi ciepło i może być z powodzeniem stosowana na ogrzewaniu podłogowym – zarówno elektrycznym, jak i wodnym. To sprawdzony produkt na lata.

Do najważniejszych zalet ogrzewania podłogowego zaliczamy:

Korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniach – ogrzewanie podłogowe, w odróżnieniu od konwencjonalnych systemów grzewczych, pozwala uzyskać równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni a różnica temperatur między podłoga a sufitem nie przekracza 2 °C. Dzięki temu unikamy niekorzystnych dla zdrowia stref przegrzania.

Ogrzewanie jest niewidoczne – instalacja grzewcza nie zajmuje miejsca na ścianach. Ukrycie ogrzewania podłogowego pozwala na znacznie większą swobodę aranżacji wnętrz.

Ekonomiczność – ogrzewanie podłogowe działa przy znacznie niższych temperaturach czynnika grzejnego niż inne systemy grzewcze, dlatego jest mniej kosztowne.

Niskotemperaturowa charakterystyka – powierzchnie grzewcze są przyjemnie ciepłe, ale ich temperatura nie przekracza naturalnej temperatury skóry człowieka i jest zbliżona do temperatury powietrza.

Rekomendowany dla osób chorych na alergię i astmę – ogrzewanie podłogowe ogranicza ruch powietrza, co zapewnia mniejszą cyrkulację kurzu i pozwala zachować dobre warunki higieniczne.

W przypadku drewna stosowanego na ogrzewaniu podłogowym pojawiają się wątpliwości związane z jego zsychaniem się pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Pamiętajmy jednak, że pracę drewna można ograniczyć. Rozwiązaniem są drewniane podłogi trójwarstwowe z zamkiem bezklejowym typu „click”, których konstrukcja krzyżowa skutecznie ogranicza pracę drewna, czyniąc tę deskę bardzo bezpieczną – w przeciwieństwie do podłogi litej, która takiej konstrukcji nie posiada. Kolejną wątpliwość budzi fakt, że drewno jest izolatorem. Pamiętajmy jednak, że każda deska ma swoją przewodność cieplną. Przykładem takiej podłogi jest Deska Barlinecka, której bezklejowe złącze typu „click” elastycznie reaguje na zmiany wilgotności i temperatury. Dzięki temu drewniane trójwarstwowe podłogi Barlinka można montować na wodnym lub elektrycznym ogrzewaniu podłogowym.

Parametry techniczne Deski Barlineckiej*:

  • Grubość: 14 mm
  • Opór cieplny: 0,1 m2 K/W
  • Przewodność cieplna: 0,14 W/mK

Montaż na wodnym ogrzewaniu podłogowym

Podczas montażu deski warstwowej na wodnym ogrzewaniu podłogowym należy wykonać tzw. wygrzewanie wylewki. Polega ono na cyklicznym jej nagrzewaniu w celu wyeliminowania tzw. wilgoci szczątkowej z wylewki oraz pozbycia się niebezpiecznych naprężeń podkładu.

Poniżej cykl (protokół*) wygrzewania wylewki:

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA PODKŁADU Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM WYPEŁNIA INWESTOR (INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO) – dotyczy jednego pomieszczenia: (np. salon, kuchnia, inne…)

 

Po wygrzaniu podkładu możemy przystąpić do montażu podłogi.

Na ogrzewaniu podłogowym można stosować dwa systemy montażu: pływający oraz polegający na klejeniu desek do podłoża.

Montaż klejowy na wodnym ogrzewaniu podłogowym

W przypadku podłogi klejonej należy zwrócić uwagę na to, aby zastosowany klej zachowywał swoje właściwości i elastyczność nawet przy dużych wahaniach temperatury. Producenci takich klejów umieszczają na opakowaniu specjalne piktogramy i informacje o ich przydatności do montażu na ogrzewaniu podłogowym. Barlinek zaleca, żeby wszelkie prace związane z klejeniem podłogi zlecić firmie parkieciarskiej.

Ważne!

Powierzchnia płaszczyzny podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu powierzchni nie powinna wykazywać większego odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej niż 3 mm na 2 m długości.

Montaż pływający na wodnym ogrzewaniu podłogowym

W przypadku montażu pływającego należy zastosować podkład o jak najmniejszym współczynniku strat ciepła. Norma zaleca zastosowanie podkładu o współczynniku strat ciepła wynoszącym R < 0,05 m2 K/W, np. zwykłej tektury falistej o grubości 3 mm lub innych, specjalistycznych podkładów.

Po wykonaniu wygrzewania wylewki oraz doborze właściwego podkładu podpodłogowego montaż deski warstwowej jest taki sam jak bez ogrzewania podłogowego. W systemie pływającym Barlinek zaleca zastosowanie folii izolacyjnej, montowanej ok. 20 cm na zakład i sklejonej taśmą uszczelniającą.

Wszystkie drewniane deski warstwowe Barlinka można montować na wodnym lub elektrycznym ogrzewaniu podłogowym.

Montaż podłogi Barlinka na ogrzewaniu elektrycznym

Elektryczne ogrzewanie podłogowe może być wykonane w kilku wersjach:

  • Jako kable grzewcze układane w specjalnych płytach ze styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego z gotowymi rowkami do ułożenia kabli grzewczych. Płyty posiadają bardzo duży współczynnik oporu cieplnego, dzięki czemu zastępują izolację cieplną. Płyty przeznaczone pod posadzki drewniane nie wymagają późniejszego montażu wylewki. W przypadku, gdy inwestor zdecyduje się na wykonanie wylewki na kablach grzewczych, montaż podłogi warstwowej można wykonać na dwa sposoby: pływający oraz polegający na klejeniu desek do podłoża. Zasady montażu są takie same jak w przypadku montażu na wodnym ogrzewaniu podłogowym.
  • Jako maty grzewcze układane bezpośrednio pod deską warstwową. To gotowe do zainstalowania urządzenia, które układane są bezpośrednio pod deską. Takie maty (folie) grzewcze układa się na izolacji termicznej o grubości od 3 mm do 6 mm, np. płyty podkładowe XPS, płyty z włókna drzewnego, korek. Maty (folie) grzewcze przykrywa się folią PVC o grubości 0,2 mm w celu jej zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Ważne!
Przed montażem elektrycznych systemów grzewczych należy dokładnie przeczytać instrukcję ich montażu, a sam montaż powierzyć wyspecjalizowanej firmie wykonawczej.

Porady dla montażystów i użytkowników podłóg drewnianych na elektrycznym lub wodnym ogrzewaniu podłogowym.

1. Najkorzystniejszym pokryciem podłogowym na systemie ogrzewania podłogowego jest gotowa drewniana deska trójwarstwowa z bezklejowym złączem typu „click”.

2. Decydując się na klejenie podłogi do podłoża, warto upewnić się, czy zastosowany klej zachowa swoje właściwości i elastyczność przez wiele lat – nawet w przypadku dużych wahań temperatury.

3. Warunkiem przystąpienia do układania desek na ogrzewaniu podłogowym jest sporządzony i podpisany przez wykwalifikowaną ekipę montażową protokół z wygrzewania posadzki grzewczej. Jeśli po procesie wygrzewania wylewki nastąpiła przerwa w działaniu ogrzewania, na kilkanaście dni przed montażem należy ustawić ogrzewanie na 21°C (70°F). Podłogę montujemy na wyłączonym systemie ogrzewania podłogowego w temperaturze 21°C (70°F). Proces wygrzewania wylewki należy wykonywać również w okresie letnim. Wygrzewanie wylewki dotyczy tylko i wyłącznie montażu podłogi na wodnym systemie ogrzewania podłogowego.

4. W celu zapewnienia prawidłowego montażu podłogi warto dopilnować, aby w czasie montażu i użytkowania wilgotność podłogi nie wykraczała poza dopuszczalny zakres. Dla Deski Barlineckiej jest to 7% ± 2%.

5. W celu uzyskania optymalnej temperatury po montażu zaleca się utrzymanie jej na poziomie 21°C (70°F) przez pierwsze 48 godzin, a następnie zwiększanie o 1-2 stopnie dziennie. Granicą, powyżej której nie powinno się ustawiać ogrzewania, jest 29°C (84°F) na powierzchni deski. Niezależnie od zastosowanego systemu grzewczego przez cały rok w pomieszczeniu musi być utrzymana wilgotność względna w granicach 45% – 60%.

6. Wilgotność wylewki nie powinna przekroczyć:

  • 1,8% dla wylewek cementowych mierzonych metodą CM,
  • 0,3% dla wylewek anhydrytowych mierzonych metodą CM.

7. Aby nie doprowadzić do nierównomiernej pracy drewna, cała powierzchnia podłogi powinna być ogrzewana. Gwarantuje to również największy komfort użytkowania (brak chłodniejszych miejsc na podłodze).

8. Podłogi drewnianej na ogrzewaniu podłogowym nie wolno przykrywać dywanami. Meble ustawiane na ogrzewaniu podłogowym, np. kanapy, powinny mieć nóżki o min. 10 cm wysokości.

9. Podczas montażu pływającego bezpośrednio na wylewkę zaleca się położyć folię izolacyjną. Folię montujemy na zakładkę o szerokości 20 cm i sklejamy taśmą.

10. W okresie grzewczym mogą wystąpić szczeliny włosowe pomiędzy deskami na skutek minimalnej pracy drewna.

11. Na koniec sezonu grzewczego temperatura powinna być stopniowo obniżana o ok. 1°C lub 2°C na dobę.

* Uśrednione wartości dla deski o grubości 14 mm.