LUKK 5Gc

LUKK 5Gc

Kihilise puidust laua paigaldusjuhend ujuva meetodiga lukusüsteemi abil 5Gc

Puidust kihiline laud on 100% puidust valmistatud toode. Laua konstruktsioon on väga vastupidav temperatuurikõikumistele ja niiskusele. Mitte üks, vaid kolm puidukiht, mis on liidetud ristkonstruktsiooniga, annavad sellele mõõtmelise stabiilsuse. Iga laud on valmistoode, millel on viimistletud pealispind, mis võimaldab selle kasutamist kohe pärast paigaldamist. Igaüks, kellel on pisut tahtmist meisterdamisega tegeleda, on võimeline selle iseseisvaks paigalduseks. Enne kihiliste puitpõrandate paigaldamist peaksid olema lõpetatud kõik seinte, lagede, katusealuste pindadega seotud märg töö: kruntimine, pahteldamine, värvimine ja dekoratiivkrohvide panek. Tsementpinna niiskus ei tohiks ületada ületada 2%, anhüdriidpinna niiskus kuni 0,5%, puitpinna niiskus kuni 8%. Õhu relatiivne niiskus peaks jääma vahemikku 45% kuni 60%, õhutemperatuur 18 kuni 24 °C (64 °F kuni 75 °F). Kihilise puitlaua niiskus on alates 5% kuni 9%.      
BAR_4633 Meie põranda paigaldamiseks on vajalikud järgmised tööriistad: - haamer 1 kg - paigaldushaarats - puidust löögiklots - käsi - või mehaaniline saag - joonlaud, harilik pliiats, lõikenuga
BAR_4594 Kihilise puitpõranda võib paigaldada igale kuivale ja ühetasasele aluspinnale. Enne paigaldamist tuleb pind puhastada tolmust ja ebatasasused tasandada pahtlilabidaga.
BAR_4594 Enne põranda paigaldamist tuleb kontrollida aluspinna ebatasasusi. Need ei tohiks olla suuremad kui 3mm 2m pikkuse kohta.
BAR_4613 Pidage meeles, et vajalik on laudade kohanemine paigalduskoha tingimustega vabrikupakendis vähemalt 48 tundi enne paigaldamist. Selle aja jooksul kohaneb puitpõrand paigalduskoha tingimustega.
Pärast valatud aluspõranda tolmust puhastamist tuleb pinnale laotada alusmatt, millele tahate põranda paigaldada, nt loodusliku korgi rull. Pidage meeles, et jätta korgi ja seina vahele u 10 mm vahemaa. Külgnevate korgimati ribade vahele tuleb jätta 2-3mm pragu. Analoogselt tuleb paigaldada teised alusmaterjalid, nt pressitud naturaalsetest puitkiududest plaadid. Põrandaplaadi aluskattena soovitatakse kasutada Barlineki tootevalikus leiduvaid alusmaterjale. Lubatud on teiste tootjate alusmattide kasutamine juhul, kui nende materjalide tootjad lubavad toote tehnilisel kaardil / kasutusjuhendis nende materjalide kasutamist vahetu aluskattena ujuvas süsteemis paigaldatud kihilise puitpõranda alla.
BAR_4925 Põrandalaudade paigaldussuuna valikul on otsustavad ruumi mõõtmed ja päikesevalguse langemise suund. Juhul, kui üksi ruumi seintest ei ole pikem kui 8m, on soovitatav põranda paiigaldamine päevavalguse langemise suunas, seega ristisuunaliselt kõige rohkem valgustatud akna suhtes ruumis. Suuremate kui 8m mõõtmete või pikkade ja kitsaste ruumide korral, nt koridorides, tuleb lauad paigaldada alati piki pikemat külge.
Lauapakid tuleb noaga lahti lõigata alt, et mitte kahjustada laudade pindmist kihti.
Pidage meeles, et kihiline puidust laud on 100% puidust ja igal laual on kordumatu välimus. Enne paigaldamist tuleb planeerida põranda muster. Pärast seda võib alustada põranda panekut.  
BAR_4701 Esimese põrandariba laudadel tuleb saagida saega ära väljaulatuv punn. See võimaldab õigete seinaäärsete vuukide tegemist.  
BAR_4706 Paigaldage esimene laud ja jätke iga seina äärde paisumiskiilude abil 10mm laiune vuuk.
Järgmine laud tuleb paigaldada lühikese serva kõrvale ja alla lasta. Suruge käega laudu lühikeste servade kohalt, et ühendus lukustuks. Viimane esimene lauarea laud tuleb lõigata lühemaks nii, et pärast selle paigaldamist jääks 10mm laiune paisumisvuuk.Lõigatud laud tuleb asetada otsalukuga eelmise laua vastu.
Alustage äralõigatud lauaosaga teise lauarea paigaldamist. See tuleb panna soonde u 20°-30° nurga all.
BAR_4728 Lööge haamri ja paigaldusklotsiga laud pikemale servale.
BAR_4776 Samamoodi tuleb paigaldada ülejäänud põrandalaudade read.
BAR_4772 Viimase lauarea paigaldamiseks tuleb mõõta laua laiust, võttes arvesse 10mm paisumisprao seina ja laua vahel.
Laud tuleb kinni lüüa paigaldushaaratsit kasutades.
Katke keraamiliste plaatide ja põranda vaheline ning ukselengi ääres olev paisumispragu spetsiaalse puidust liistuga. Põranda paigaldamisel tuleb ukselengile kindlasti jätta paisumispragu.
BAR_5189 Pärast seinaäärsete liistude paigaldamist on põrand kasutusvalmis.

Laadige alla:

Garantiikaart

Lakitud põrandate kasutustingimused

Naturaalsete õlidega õlitatud põrandate kasutustingimused

UV-õlidega õlitatud põrandate kasutustingimused